Förenklad rapport gällande återställning av gravar inom fastigheten Sundbyvik 2:53

Ohlsson, R. 2023. PM/Förenklad rapport gällande återställning av gravar inom Sundbyvik 2:53. L1983:4703, Sundbyvik 2:53, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Återställning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:28.

I juni år 2023 återställde Arkeologgruppen AB två gravar som skadats av vildsvin inom fastigheten Sundbyvik 2:53 i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Gravarna tillhör gravfältet L1983:4703. Återställningen bekostades av Länsstyrelsen.