Grosvads idrottsplats

Larsson, S. 2022. Grosvads idrottsplats. L2011:8415, Grosvad 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:44.

Inför arbetet med en ny detaljplan inom fastigheten Grosvad 1:1 i Finspångs kommun, Östergötland, har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk förundersökning. Förundersökningsområdet utgjordes av en södervänd sluttning väster om sjön Gron som under stenåldern utgjort en smal havsvik. Inom området fanns en tidigare känd stensättning, L2011:8415. Lämningen dokumenterades och mättes in men undersöktes inte. I inventeringsboken för samma lämning omnämndes en möjlig stensättning strax intill. Anläggningen undersöktes och kunde därefter avfärdas.

Förundersökningsområdet var cirka 12 000 kvadratmeter stort. Totalt grävdes 18 schakt, motsvarande 205 kvadratmeter undersökt yta. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom.