Hässeltorp

Larsson, S. 2022. Hässeltorp. L1982:5250, Hässeltorp 2:1, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:07.

Med anledning av Eskilstuna kommuns planer på att upprätta en detaljplan inom fastigheten Hässeltorp 2:1 i Skogstorp har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning. Utredningsområdet gränsar till gårdstomten tillhörande Hässeltorp, L1982:5250, med belägg från 1400-talet (ISOF). Vid schaktningen påträffades ingenting av antikvariskt intresse. Utredningsområdet var starkt påverkat av den handelsträdgård som legat i områdets sydöstra del. Flera husgrunder i betong efter växthus var väl synliga.

Utpekade naturvärden i form av en ekdunge innebar att en del av utredningsområdet undantogs från uppdraget och har därmed inte utretts. Potentiellt finns lämningar inom denna yta.