Korsningsskydd vid Berga

Bergold, H. 2020. Korsningsskydd vid Berga. Arkeologisk kontroll. Området för L1979:151, Berga 2:4, Kumla kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:69.

I november 2020 genomförde Arkeologgruppen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län en arkeologisk kontroll vid resande av ett antal trästolpar i samband med att ett korsningsskydd skulle uppföras av Svenska kraftnät. Sex mindre gropar grävdes och inget av arkeologiskt intresse noterades i groparna. I ploglagret gjordes fynd av ett slaggstycke.