Kulturhistorisk inventering av Garphyttans nationalpark, Arvaby naturreservat och Sågaregården

Rönngren, J. 2022. Kulturhistorisk inventering av Garphyttans nationalpark, Arvaby naturreservat och Sågaregården. Hidinge och Vinstrosa socken, Lekeberg och Örebro kommun, Örebro län, Närke. Kulturhistorisk inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2022:41