Kungsörstorp

Ramström, A. 2022. Kungsörstorp. Kungsörstorp 5:1, Kungs-Barkarö socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2022:17.

I samband med planerna för nybyggnation och avstyckning av tomter inom fastigheten Kungsörstorp 5:1 i Kungsörs kommun har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 2. Arbetet genomfördes i april 2022 av Annica Ramström och Erica Strengbom.

Arbetena berörde två ytor, i rapporten benämnda A och B, där yta A uppgick till cirka 3 300 kvadratmeter och yta B till cirka 800 kvadratmeter.

Inom yta A drogs tio schakt och inom yta B drogs två schakt, inget av arkeologiskt intresse fanns inom någon av ytorna.