Liberga – bebyggelse från 1600-talet

Balknäs, N., med bidrag av Ekman, T. 2022. Liberga – bebyggelse från 1600-talet. L2022:6540 – Husgrund, historisk tid, Liberga 5:9, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:40.

En arkeologisk utredning genomfördes i Liberga den 27 september 2022. Insatsen gjordes i samband med planerad utbyggnation av bostadshus. Sammanlagt schaktades 27 kvadratmeter fördelat på fyra schakt. Antalet registrerade kontext uppgick till 28 stycken. Då ytan för utbyggnation var begränsad till 83 kvadratmeter och lämningar endast framkom i södra delen beslöts att undersöka de påträffade lämningarna. Av dem utgick flera efter undersökning då de saknade djup eller var allt för oregelbundna. Flera kontext som först mättes in som stolphål kom att omtolkas som stenlyft. Efter undersökning kvarstod åtta stolphål, två gropar, två lager och en lerpackning. Fynden bestod av keramik och ett kritpipshuvud som sammantaget dateras till 1600–1700-tal. Inga prover togs då fynden anses datera lämningarna. Dateringen stämmer väl överens med den keramik som tidigare påträffats längre österut på tomten. Sannolikt är stolphålen från en ekonomibyggnad, förslagsvis en ängslada. Lämningen är inte avgränsad utan fortsätter mot söder och sannolikt även mot väster.