Slagg i Lonnhyttan

Malmbod i Lonnhyttans hyttbacke

Rönngren, J. 2022. Malmbod i Lonnhyttans hyttbacke. Hyttområde L1981:6504, Lonnhyttan 1:1, Karlskoga socken och kommun, Örebro län, Värmland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:49.

I samband med att en VA-ledning skulle nedgrävas inom Lonnhyttans hyttområde utförde Arkeologgruppen, på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, en arkeologisk förundersökning. I samband med förundersökningen påträffades en husgrund, vilken tolkad utifrån en arkeometallurgisk analys av slagger och malmsten, sannolikt fungerat som en malmbod. I schakten påträffades även utfyllnadslager av kolstybb och slagg.