Norbergsby

Ramström, A. 2022. Norbergsby. Fastigheterna Norbergsby 7:69, 13:65 och 71:1. Norgbergs socken och kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2022:28.

I slutet av juli år 2022 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheterna Norbergsby 7:69, 13:65 och 71:1 i Norbergs kommun, Västmanland. Utredningsområdet uppgick till cirka 4,9 hektar. Vid fältinventeringen noterades följande objekt:

ObjektBeskrivningAntikvarisk status
1, L2022:5562Husgrund, historisk tidÖvrig kulturhistorisk lämning
2Aktivitetsyta/BoplatslägeKrävs arkeologisk utredning etapp 2 för att fastställa fornlämningsförekomst.
3, L2022:8343Bergshistorisk lämning, övrig,
upplag för bokad malm?
Möjlig fornlämning
4, L2022:5584Bytomt/gårdstomtFornlämning
5, L2022:5907VägbankFornlämning
6, L2022:5595Husgrund, historisk tidMöjlig fornlämning
7Aktivitetsyta/BoplatslägeKrävs arkeologisk utredning etapp 2 för att fastställa fornlämningsförekomst.
8Husgrund, historisk tid, Uppgift omEj fornlämning