Ströbohög

Ny elkabel intill gravfältet vid Ströbohög

Vinoy, T. 2023. Ny elkabel intill gravfältet vid Ströbohög. L2002:8674, L2002:8675, L2003:3069, Strö 4:3 och Strö 4:12, Köping kommun och socken, Västmanlands län och landskap. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:03.

I januari 2023 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning söder om Ströbohög i Köping, Västmanland. Totalt grävdes knappt 120 löpmeter utan att några arkeologiskt relevanta lämningar påträffades. Till följd av tjälen gjordes först tre misslyckade försök att utföra arbetet. När väl arbetet kunde utföras gjordes det utan några avsteg från undersökningsplanen.