Dalkarlshyttan

Ny fiberkabel vid Katterums hytta

Vinoy, T. 2023. Ny fiberkabel vid Katterums hytta. L2012:8740, Dalkarlshyttan 2:1, L2012:8638, Hällestad 149:1, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:09.

Finspångs Stadsnät Finet AB planerade att schakta för markkabel invid och förbi hyttlämningen L2012:8740 inom fastigheten Dalkarlshyttan 2:1. I samband med detta arbete har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Undersökningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län som fattades den 4 november 2022 (dnr 431-5715-2022).
Endast kol, sprängsten och slagg förekom i lagren och inga fynd eller anläggningar i övrigt påträffades. Delar av sträckan grävdes utan att en arkeolog var på plats men dessa delar efterkontrollerades och dokumenterades.