Maria prästgårdsgata

Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata

Larsson, S. 2020. Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, inom fastigheten Södermalm 4:1, Stockholm stad, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:18.

I samband med schaktning inför ett nytt markskåp för tele har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Maria Prästgårdsgata på Södermalm i Stockholms stad. Inga kulturlager eller andra fornlämningar påträffades vid arbetet.