Torshälla

Rådhustorget i Torshälla

Sabina Larsson och Strengbom, E. 2020. Rådhustorget i Torshälla. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1984:7759, Torshälla 5:8, Väktaren 1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:49.

I samband med schaktning inför ny elkabel och transformatorstation har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning kring Rådhuset och Torshälla kyrka i Torshälla, Eskilstuna kommun, Södermanland. Vid schaktningen visade det sig att stora delar av Rådhustorget tidigare schaktats av och fyllts upp av grus. På två olika platser framkom lämningar under ett brandlager som möjligtvis kan knytas till stadsbranden år 1798. De bestod av en gatubeläggning som inte grävdes igenom samt fyra avfallsgropar.