Örebro slott strandmur

Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott

Rönngren, J. 2020. Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:11.

I samband med att en sträcka om cirka 15 meter av den södra strandmuren vid Örebro slott skulle repareras utfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. En arkeolog övervakade arbetet i samband med att ett schakt öppnades bakom stenmuren innan strandmurens stenar bortplockades. Bakom strandmurens stenar fanns en stenfyllning av “misslyckade” stenar, vilka istället nyttjats som bakfyll. Av tornets murliv bakom strandmuren observerades att stenar försvunnit och att stora delar saknade bruk. Sannolikt skedde det på grund av det förfall hos slottet som föranledde att strandmuren anlades under 1760-talet. Strandmurarnas syfte har varit att förhindra erosion från Svartån som riskerade att underminera slottsbyggnaden.