Schakt i Drottninggatan, Örebro

Balknäs, N. Schakt i Drottninggatan, Örebro. L1980:4669, Nikolai 3:306, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:29.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av del av Örebro stadslager L1980:4669. Fältarbetet skedde i samband med anläggande av fjärrvärme inom fastigheten Nikolai 3:306 i Örebro kommun under april 2021. Ett lager och en nedgrävning påträffades. I lagret fanns fötter från en trefotsgryta. I övrigt innehöll schaktet endast sentida konstruktionslager.