Schakt invid en boplats i Gryt

Vinoy, T. & Larsson, S. 2022. Schakt invid en boplats i Gryt. L1985:9688, Högtorp 1:6, Gryt socken, Gnesta kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:22.

I samband med kabelschaktning inom fastigheten Högtorp 1:6 har Arkeologgruppen AB utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Schaktet förlades i norra kanten av vägen. Inga anläggningar eller fynd påträffades vid undersökningen.