Hellbergsparken

Schaktning inom Torshällas stadslager i Hellbergsparken

Rasmus Ohlsson, R. 2023. Schaktning inom Torshällas stadslager i Hellbergsparken. L1984:7759 (stadslager), L1982:7067 (hammarsmedja), L1982:7071 (pappersindustri), L1982:7079 (industri övrig) & L1984:8236 (borg), Krögaren 1 & Torshälla 5:8, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:21.

Under våren 2023 utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför upprustningen av Hellbergsparken i Torshälla i Eskilstuna kommun. Undersökningsområdet låg inom stadslagret L1984:7759. Två schakt grävdes och i ett av dem framkom en tegelmur bland modernt material som kunde identifieras på 1900 års stadskarta. Ingenting av antikvariskt intresse framkom vid schaktningen.