Schaktning vid skogsbrukslämningar mellan Virå och Vreta

Ohlsson, R. 2024. Schaktning vid skogsbrukslämningar mellan Virå och Vreta. L1982:7532 & L1982:7826, Nyköping Jönåkers häradsallmänning S:1 & 2:1, Kila socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:20.

I samband med schaktningsarbeten inom fornlämningsområdet till områdena med skogsbrukslämningar L1982:7532 och L1982:7826 i Nyköpings kommun utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Två schakt grävdes i ett dike längs en mindre arbetsväg från byggandet av den närliggande sträckan av väg E4. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom i schakten.