Schaktningsövervakning intill gravfält i Goglunda

Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning intill gravfält i Goglunda. L1983:698 & L2023:1850, Nyköping Goglunda 1:3 & 1:4, Nyköping Bärsta 7:1, Stigtomta socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:15.

I samband med schaktning och förläggande av fiberkabel i fornlämningsområdet till gravfältet L1983:698 utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kabeln förlades både genom schaktning och genom borrning. Den planerade sträckan schaktades endast bitvis, i övriga delar borrades istället inför kabelläggningen. Vid undersökningen framkom en skadad härd som daterades till år 688–888 e.Kr (2σ).