Schaktningsövervakning intill gravfält utanför Ilända

Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning intill gravfält utanför Ilända. L1983:6154, Nyköping Segnesta 1:2, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:26.

Under sommaren år 2023 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid Ilända i Södermanland. En sträcka på totalt 87 meter övervakades inom fornlämningsområdet för gravfältet L1983:6154. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades vid undersökningen.