Fyrby, Torshälla

Schaktningsövervakning intill stensättning och högar i Fyrby, Torshälla

Strengbom, E. 2023. Schaktningsövervakning intill stensättning och högar i Fyrby, Torshälla. L1984:7926, L1984:7927, L1984:8011, L1984:7971, Torshälla 5:8 och 5:27, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:07.

I oktober 2022 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid Fyrby i Torshälla Södermanland. Totalt övervakades cirka 110 meter intill fornlämningsområdet till fornlämning L1984:8011 (hög), L1984:7927 (stensättning), L1984:7926 (hög) och L1984:7971 (gravfält). Inga lämningar av arkeologiskt intresse påträffades.