Marenplan

Schaktningsövervakning på Strandgatan i Södertälje

Ohlsson, R. 2024. Schaktningsövervakning på Strandgatan i Södertälje. L2015:3458, Telge 1:1, Södertälje socken och kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:13.

I samband med schaktning för nya VA-ledningar och el-ledningar utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning längs Strandgatan och på Marenplan i Södertälje. Undersökningsområdet ligger inom Södertäljes stadslager, L2015:3458. Schaktet grävdes till ett djup av 0,7–1,7 meter. Vid schaktningen framkom ingenting av arkeologiskt intresse.