Glanshammar kyrka

Schaktningsövervakning runtom Glanshammars kyrka

Ohlsson, R. & Vinoy, T. 2024. Schaktningsövervakning runtom Glanshammars kyrka. L1980:8273, L1981:2308, L1981:2311, L1981:2856, L1981:2396, Örebro Glanshammars kyrka 1:1, Glanshammar socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:05.

Under hösten 2022 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning kring Glanshammars kyrka. Ett schakt grävdes i omgångar runtom stora delar av kyrkan. I lagret under matjorden påträffades spridda människoben runtom hela kyrkan. Öster om kyrkan påträffades en nedgrävning som kan vara ett stolphål (A150), en skuren nedgrävning som troligen varit en grav (A200) och två gravar (A100, A108). En av gravarna undersöktes och togs bort. Den tillhörde en vuxen kvinna och 14C-daterades till 1689–1923 e.Kr.