Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro

Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro. L1980:4669, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:45.

Under sommaren 2023 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom stadslagret L1980:4669. En vattenläcka hade uppkommit på Nikolaikyrkans södra sida och ett schakt på 3×2 meter behövde grävas. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid undersökningen.