Torlunda

Schaktningsövervakning vid Torlunda gårdstomt

Strengbom, E. 2020. Schaktningsövervakning vid Torlunda gårdstomt. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Gårdstomt L1982:6363, Hällby 19:1 (före detta Torlunda 1:271) och Torlunda 1:36, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:46.

Vintern och våren 2020 utförde Arkeologgruppen AB en schaktningsövervakning inom och intill området för Torlunda gårdstomt i Eskilstuna. Arbetet utfördes i samband med att husgrunder revs och plockades bort. Schaktväggar och ytor under grunderna inspekterades och dokumenterades. Under Torlunda gårds mangårdsbyggnad framkom en äldre fas av bebyggelse.