Stensträngar i Nibble, Upplands Väsby

Ramström, A. 2023. Stensträngar i Nibble, Upplands Väsby. L2017:4740, L2017:5191, L2017:4564 m.fl., Nibble 1:2, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:22.

I juni 2023 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom en 3,6 hektar stor yta inom fastigheten Nibble 1:2 i Upplands-Väsby kommun. Utöver en arkeologisk utredning ingick även i uppdraget att mäta in och göra ny antikvarisk bedömning av lämningarna L2017:4740, L2017:4198, L2017:4564, L2017:4739, L2017:4197, L2017:4344, L2017:4563 och L2017:3611, samtliga registrerade som stensträngar med den antikvariska bedömningen möjlig fornlämning.