Tio fiberärenden i Nyköpings kommun

Ekman, T. 2023. Tio fiberärenden i Nyköpings kommun. Helgona, Bärbo, Nykyrka, Lunda och Stigtomta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:08.

Gästabudsstaden AB installerar fiberkabel till ett stort antal fastigheter i Nyköpings kommun. Vid några av dessa kom den projekterade installationen att beröra fornlämningar eller fornlämningsområden. Därför beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län att installationerna på dessa platser skulle ske under bevakning av arkeolog, så kallad schaktningsövervakning. I denna rapport redovisas genomförande och resultat av tio sådana ärenden inom främst den västra delen av Nyköpings kommun.

Det främsta syftet med arkeologisk schaktningsövervakning är att undvika skador på fornlämningarna. För att optimera dessa insatser gjordes större och mindre justeringar på plats av projekterade sträckningar. Resultatet blev att inga registrerade fornlämningar berördes av installationerna. En ny fornlämning påträffades.