Erstorps hytta

Vägen förbi Erstorps hytta, Finspång

Rönngren, J. 2020. Vägen förbi Erstorps hytta, Finspång. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2010:8198, Ruda 1:2, Risinge och Vånga socken, Finspång och Norrköping kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:38.

Arkeologgruppen AB har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Erstorpshyttan (L2010:8198) i samband med att en fastighet skulle anslutas till fiberkabel. Schaktning utfördes i hyttans södra del och längs en väg öster om hyttområdet. I schaktets norra del påträffades ett kollager som tillkommit under hyttans brukningstid under 1600- och 1700-tal, då kol använts för drift av masugnen. Vidare påträffades lager med slagg längs schaktningen vid vägen, där slagg nyttjats som vägfyllning. Inom hyttområdet utfördes schaktning genom en redan urschaktad slaggvarp.