I Alvastra kungsgårds fruktträdgård

Larsson, S. 2021. I Alvastra kungsgårds fruktträdgård. Alvastra 5:1, Ödeshögs kommun, Östergötland. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Arkeologgruppen AB rapport 2021:40.

Arkeologgruppen AB har i september år 2021 genomfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom Alvastra kungsgårds marker. Anledningen var att Statens fastighetsverk planerar för byggnation av en ny maskinhall som ska ersätta den idag befintliga. Uppdraget utfördes genom metalldetektering och sökschaktsgrävning. Inga fornlämningar eller fynd påträffades.