Intill en stensättning i Hållsta

Larsson, S. 2022. Intill en stensättning i Hållsta. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:2666, Hållsta 6:1, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2022:47.

I samband med schaktningsarbeten inför nedläggning av kabel har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Uppdraget berörde fornlämningen L1984:2666, en stensättning, belägen inom fastigheten Hållsta 6:1 i Eskilstuna kommun, Södermanland. Inga lämningar berördes av schaktningen och inga fynd påträffades.