Intill ett gravfält i Juresta

Larsson, S. 2022. Intill ett gravfält i Juresta. L1984:5510, Juresta 1:47, Ludgo socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:10.

I samband med kabelschaktning inom fastigheten Juresta 1:47 i Nyköpings kommun har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Schaktet förlades på de ytorna där chansen att stöta på fornlämning bedömdes som lägst. Inga gravar eller andra anläggningar framkom vid schaktningen.