Några borrprover vid Munkbrohamnen

Ekman, T. 2022. Några borrprover vid Munkbrohamnen. L2015:7789, Gamla stan 1:30, Stockholms stad, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:23.

Sex borrprover togs intill järnvägensbron söder om Riddarholmen. De ingick i geotekniska undersökningar inom projektet Getingmidjan. Borrhålen innehöll enbart sentida utfyllnadsmaterial.