Ny fiber intill gravfältet L1984:6994

Larsson, S. 2021. Ny fiber intill gravfältet L1984:6994. L1984:6994/RAÄ-nr Nyköping 37:1, Nyköping socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:30.

I samband med Gästabudstadens schaktning för nedläggandet av fiberkabel har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Schaktet grävdes delvis i brant sluttning och delvis i tidigare hagmark. Då ingen av de berörda fastigheterna beslutat om anslutning till fibernätet grävdes schaktet inte längre än till fastighetsgränsen. Inga fornlämningar påträffades.