Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön

Ohlsson, R. 2023. Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön. L1985:7051, Fogdö-Berga 1:4, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:29.

I samband med schaktning inför installation av markinfiltration och minireningsverk utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom gravfältet L1985:7051 på Fogdön i Strängnäs kommun. Ett schakt grävdes intill fastighetens garage och ingenting av arkeologiskt intresse framkom.