Schaktningsövervakning i en stenåldersboplats norr om Källsta

Ohlsson, R. 2024. Schaktningsövervakning i en stenåldersboplats norr om Källsta. L1983:9921 & L1985:1645, Flen Källsta 2:17 & 3:1, Bettna socken, Flens kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:16

Vid schaktning för en markkabel till en planerad fartkamera vid väg 52 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Flens kommun, Södermanlands län. Undersökningsområdet låg innanför boplatslämningen L1983:9921 och inoom fornlämningsområdet till färdvägen L1985:1645. Ett 2,5×3,5 meter stort schakt grävdes norr om vägen och ett 55×0,75 meter stort schakt söder om vägen. Under vägen förlades kabeln med styrd borrning. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid undersökningen.