Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping

Ohlsson, R. 2023. Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping. Söderköping 2:1, Drothems & Söderköpings socknar, Söderköpings kommun, Östergötlands län, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:41.

I samband med Söderköping kommuns arbete med en detaljplan för fastigheten Söderköping 2:1 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk utredning etapp 2 inom området. Utredningen utfördes genom sökschaktning och totalt grävdes 17 schakt. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades.