Örebro slott strandmur

Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:11Ladda ner Rönngren, J. 2020. Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:11. Read…

Drottninggatan

Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:10Ladda ner Rönngren, J. 2020. Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:4669, Olai Petri 3:12 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport…

Sör-Älgen

Kol i Sör-Älgen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:09Ladda ner Balknäs, N. 2020. Kol i Sör-Älgen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:09.…

Orion

Värme och kyla till Orion 1

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:05Ladda ner Ekman, T. 2020. Värme och kyla till Orion 1. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:05. Read…

Fröberga Tibble

Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:03Ladda ner Strengbom, E. 2020. Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och…

Tångeråsa

Tångeråsa, fornl. nr. L1980:3436 m. fl., schaktningsövervakning

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:27Ladda ner Karlenby, L. 2021. Tångeråsa, fornl. nr. L1980:3436 m.fl., schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:3436, L1980:3437, L1980:3647 och L1980:3648, stensättningar, inom fastigheten Dalhult 5:1 i Lekebergs kommun, Örebro län.…

Möljesta

Spår av ett gravfält i Möljesta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:22Ladda ner Larsson, S. 2021. Spår av ett gravfält i Möljesta. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:3825, L2003:3571 m.fl. Möljesta 1:2, 1:4 och S:2 Muktorp socken Köpings kommun Västmanland. Arkeologgruppen AB…

Tystberga

Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:21Ladda ner Larsson, S. 2021. Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby.Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:5805, L1984:6620, L1984:6838 och L2021:1479, Tystberga, Bergshammar och Nyköping socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologgruppen AB…

Boplatslämningar i Himmelstalund längs Kabelvägen respektive Fiskebyvägen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:20Ladda ner Karlenby, L. 2021. Boplatslämningar i Himmelstalund längs Kabelvägen respektive Fiskebyvägen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2019:2751, L2919:2752, L2021:1481, fastighet Himmelstalund 1:1 och Pryssgården 1:1, Norrköpings kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB…

Pryssgården

Boplatsspår mellan Katterumsvägen och Fiskebyvägen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:19Ladda ner Leif Karlenby, L. 2021. Boplatsspår mellan Katterumsvägen och Fiskebyvägen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2020:6775, boplats, Pryssgården 1:1, Norrköpings socken och kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:19. Read More

Suecia .. Örebro

Försvarsmuren på västra terrassen – Örebro slott

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:16Ladda ner Balknäs, N. 2021. Försvarsmuren på västra terrassen – Örebro slott. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:16. Read More

Mellan två gravfält i Arninge

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:07Ladda ner Larsson, S. 2021. Mellan två gravfält i Arninge. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2014:1140, Arninge 4:19, Täby socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:07. Read More

Fiber i Grensholm – genom en boplats och…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:03Ladda ner Rönngren, J. 2021. Fiber i Grensholm – genom en boplats och Ströja, Stubbetorps bytomter. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2011:714, L2008:4393, L2010:8472. Fröjerum 1:4, Grensholm 2:1, Vånga och Kimstad…

Schaktningsövervakning i Årdala

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:02Ladda ner Strengbom, E. 2021. Schaktningsövervakning i Årdala. L1983:7863, L1983:8139 L1983:8242, L2020:11670, L2020:11674, L2021:224, Sannerby 1:9, Sibro 1:2, Sibro 1:7, Sibro 1:12, Dalstorp 1:3, Årdala socken, Flens kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i…

Träflis- och odlingslager i Kyrkogatan, Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:01Ladda ner Rönngren, J. 2021. Träflis- och odlingslager i Kyrkogatan, Örebro. L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:01. Read More

Bergvärme i Bärsta

Bergvärme i Bärsta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:23Ladda ner Balknäs, N. 2021. Bergvärme i Bärsta. L1980:3700 och L2021:92, Bärsta 9:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:23. Read More