Strängnäs

Schakt för laddstolpe i Strängnäs

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:30Ladda ner Strengbom, E. 2020. Schakt för laddstolpe i Strängnäs. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:1114, Kyrkberget 3, Strängnäs stad och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:30. Read More

Riddarholmen

Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:25Ladda ner Ekman, T. 2020. Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:25. Read More

Lagersberg

Åter till Lagersberg

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:23Ladda ner Larsson, s. 2020. Åter till Lagersberg. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakningL1982:8406 och L2019:1357, Lagersberg 2:3, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:23. Read More

Hällbybrunn

En härd i Hällbybrunn

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:22Ladda ner Larsson, S. 2020. En härd i Hällbybrunn. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning intill gravfältet L1984:8680, Hällby 19:1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:22. Read More

Grödinge

Fiberkabel vid Grödinge bygdegård

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:20Ladda ner Ramström, A. 2020. Fiberkabel vid Grödinge bygdegård. Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:20. Read More

Hyltingeö

Fiberkabel i Hyltingeö

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:19Ladda ner Strengbom, E. 2020. Fiberkabel i Hyltingeö. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Gravfält L1985:3678, Stora Överby Hyltinge socken, Flens kommun Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:19. Read More

Maria prästgårdsgata

Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:18Ladda ner Larsson, S. 2020. Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, inom fastigheten Södermalm 4:1, Stockholm stad, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:18. Read More

Himmelsberga

Himmelsberga bytomt och gravfält

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:15Ladda ner Rönngren, R. 2020. Himmelsberga bytomt och gravfält. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:15. Read More

Ostra

Ny el i Ostra

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:13Ladda ner Larsson, S. 2020. Ny el i Ostra. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning intill boplatsen L1982:3859, Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologgruppen AB rapport 2020:13. Read More

Gruvbyn

Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:12Ladda ner Rönngren, J. 2020. Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2012:8596, L2012;9568, L2020:1227, Malmstorp 2:1 och 2:4, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologgruppen…

Örebro slott strandmur

Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:11Ladda ner Rönngren, J. 2020. Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:11. Read…

Drottninggatan

Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:10Ladda ner Rönngren, J. 2020. Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:4669, Olai Petri 3:12 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport…

Sör-Älgen

Kol i Sör-Älgen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:09Ladda ner Balknäs, N. 2020. Kol i Sör-Älgen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:09.…

Orion

Värme och kyla till Orion 1

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:05Ladda ner Ekman, T. 2020. Värme och kyla till Orion 1. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:05. Read…

Fröberga Tibble

Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:03Ladda ner Strengbom, E. 2020. Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och…

Tångeråsa

Tångeråsa, fornl. nr. L1980:3436 m. fl., schaktningsövervakning

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:27Ladda ner Karlenby, L. 2021. Tångeråsa, fornl. nr. L1980:3436 m.fl., schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:3436, L1980:3437, L1980:3647 och L1980:3648, stensättningar, inom fastigheten Dalhult 5:1 i Lekebergs kommun, Örebro län.…

Möljesta

Spår av ett gravfält i Möljesta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:22Ladda ner Larsson, S. 2021. Spår av ett gravfält i Möljesta. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:3825, L2003:3571 m.fl. Möljesta 1:2, 1:4 och S:2 Muktorp socken Köpings kommun Västmanland. Arkeologgruppen AB…

Tystberga

Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:21Ladda ner Larsson, S. 2021. Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby.Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:5805, L1984:6620, L1984:6838 och L2021:1479, Tystberga, Bergshammar och Nyköping socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologgruppen AB…