Schaktningsövervakning längs Torshällaån

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:29Ladda ner Strengbom, E. 2022. Schaktningsövervakning längs Torshällaån. Stadslager L1984:7759, Torshälla 5:8, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:29. Read More

Rapportlista 2022

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2022. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du…