Långnäs

Utredning, Långnäs 5:1, Trosa

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:07Ladda ner Ekman, E. 2020. Utredning, Långnäs 5:1, Trosa. Arkeologisk utredning. Långnäs 5:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2002:07. Read More

Möljesta utredning

Utredning i Möljesta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:06Ladda ner Larsson, S. 2020. Utredning i Möljesta. Arkeologisk utredning. Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:06. Read More

Orion

Värme och kyla till Orion 1

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:05Ladda ner Ekman, T. 2020. Värme och kyla till Orion 1. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:05. Read…

Rudan Lindesberg

Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:04Ladda ner Johnny Rönngren, J. 2020. Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete. Arkeologisk förundersökning. L1980:710, Rudan 12, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport…

Fröberga Tibble

Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:03Ladda ner Strengbom, E. 2020. Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och…

Aspnäs

Kring Aspnäs vägskäl

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:02Ladda ner Ekman, T. 2020. Kring Aspnäs vägskäl. Arkeologisk utredning. Jakobsberg 18:1 och 18:19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:02. Read More

Täby

Ett gravfält vid Hörnåkersvägen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:01Ladda ner Ekman, T. 2020. Ett gravfält vid Hörnåkersvägen. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. L2014:95/RAÄ-nr Täby 120:1, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:01. Read More