Sanna Knista

Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:06Ladda ner Karlenby, L. 2021. Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:06. Read…