Hökmossen

Hökmossen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:32Ladda ner Ramström, A. 2020. Hökmossen. Arkeologisk utredning etapp 1. Hökmossen 1:6 m.fl., Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:32. Read More

Sala

Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:31Ladda ner Rönngren, J. 2020. Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala. Arkeologisk utredning. L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:31.…

Olberga

Olberga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:27Ladda ner Ramström, A. 2020. Olberga. Arkeologisk utredning. Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:27. Read More

Kopparmora

Kopparmora 2:224, Värmdö

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:26Ladda ner Ramström, A. 2020. Kopparmora 2:224, Värmdö. Arkeologisk utredning etapp 1. Kopparmora 2:224, Värmdö socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:26. Read More

Toresunds kyrkby

Toresunds kyrkby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:24Ladda ner Ekman, T. 2020. Toresunds kyrkby. Arkeologisk utredning. L1983:9908, L1982:4733, Karkulla 2:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:24. Read More

Grödinge

Fiberkabel vid Grödinge bygdegård

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:20Ladda ner Ramström, A. 2020. Fiberkabel vid Grödinge bygdegård. Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:20. Read More

Granakurvan

Väg 268, Granakurvan

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:14Ladda ner Ramström, A. 2020. Väg 268, Granakurvan. Arkeologisk utredning etapp 2. Fresta och Vallentuna socknar, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:14. Read More

Långnäs

Utredning, Långnäs 5:1, Trosa

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:07Ladda ner Ekman, E. 2020. Utredning, Långnäs 5:1, Trosa. Arkeologisk utredning. Långnäs 5:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2002:07. Read More

Möljesta utredning

Utredning i Möljesta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:06Ladda ner Larsson, S. 2020. Utredning i Möljesta. Arkeologisk utredning. Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:06. Read More

Aspnäs

Kring Aspnäs vägskäl

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:02Ladda ner Ekman, T. 2020. Kring Aspnäs vägskäl. Arkeologisk utredning. Jakobsberg 18:1 och 18:19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:02. Read More

Kapellbacken

Tillbaka till Kapellbacken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:25Ladda ner Strengbom, E. 2021. Tillbaka till Kapellbacken. Kompletterande utredning. L1985:6631, Eskilshem 1:4, Klosters socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:25. Read More

Domarringen

Domarringens koloniförening

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:17Ladda ner Strengbom, E. 2021. Domarringens koloniförening. Arkeologisk utredning. L2021:1308, Almby 11:242, Örebro stad och socken, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:17. Read More

Duvhällen

Duvhällen – Lindhult

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:10Ladda ner Ramström, A. 2021. Duvhällen – Lindhult. Arkeologisk utredning etapp 1. Duvhällen, Eskilstuna kommun, Södermanland till Lindhult, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:10. Read More

Hökmossen

Utredning etapp 2 i Hökmossen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:09Ladda ner Larsson, S. 2021. Utredning etapp 2 i Hökmossen. Arkeologisk utredning etapp 2. Hökmossen 1:6, Nykvarns kommun, Turinge socken, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:09. Read More

Förhistorisk boplats och historisk husgrund inom Vallby bytomt

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:04Ladda ner Ramström, A. 2021. Förhistorisk boplats och historisk husgrund inom Vallby bytomt. Arkeologisk utredning etapp 2. L2013:8071, L2021:1241, L2021:1328, Rimbo-Vallby 5:91 m.fl., Norrtälje kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:04. Read More

Bergvärme i Bärsta

Bergvärme i Bärsta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:23Ladda ner Balknäs, N. 2021. Bergvärme i Bärsta. L1980:3700 och L2021:92, Bärsta 9:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:23. Read More

Sanna Knista

Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:06Ladda ner Karlenby, L. 2021. Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:06. Read…