Älvesta 1:69

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT/PM 2020:29 Ladda ner Bergold, H. 2020. Älvesta 1:69. Älvesta 1:69, Kumla socken och kommun, Närke. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:29. Read More

Elkabel genom boplats, fornborg, lägenhetsbebyggelse och bytomter i…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:24 Ladda ner Rönngren, J. 2021. Elkabel genom boplats, fornborg, lägenhetsbebyggelse och bytomter i Stora Mellösa. L1980:3353, L1980:3477, L1980:3563, L1980:3634, L1980:3700, L1980:3803, L1980:4462, L1980:4386, L1980:7589, L2020:518, L2020:540, L2020:542, L2021:1689, L2021:1690, L2021:1761, L2021:1834,…

Vendeltida boplats i Björk

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2021:38Ladda ner Karlenby, L. 2021. Vendeltida boplats i Björk. Arkeologisk utredning. Lämning 2021:4723, Björk 2:1, Köpings socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:38. På Länsstyrelsens uppdrag har Arkeologgruppen AB utfört en…

Hubbo-Näs

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2020:57Ladda ner Larsson, s. 2020. Hubbo-Näs. Arkeologisk utredning etapp 2. Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:57.  I augusti 2020 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp…

Lillån – Hovsta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:70Ladda ner Bergold, H. 2020. Lillån – Hovsta. Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning. Postfacket, Örebro, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:70. Med anledning av planerad ledningsdragning inom fastigheten Postfacket gav Länsstyrelsen i…

Bråta hagar

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:60Ladda ner Strengbom, E. 2020. Bråta hagar. L2020:8140, L2020:8141, L2020:8142, L2020:8143Olivehult 10:3, Kristberg socken, Motala kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2020:60. Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk utredning…

Rönninge kungsgård

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:40Ladda ner Ramström, A. 2020. Rönninge kungsgård. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Rönninge 1:10 m.fl., Salems kommun, Södermanland. Arkeologgruppen rapport 2020:40. Read More

Arkeologisk utredning i Lista

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:26Ladda ner Karlenby, L. 2021. Arkeologisk utredning i Lista. Arkeologisk utredning. Fastighet Irsta-Lista 5:3, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen rapport 2021:26 Read More

V77

Arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, Rimbo, Rö…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:55Ladda ner Ramström, A. 2020. Arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, Rimbo, Rö och Skederid. Arkeologisk utredning etapp 1. Rimbo, Rö och Skederids socknar, Norrtälje kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:55. Read…

Lillkyrka kyrka

Härd vid Lillkyrka kyrka

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:52Ladda ner Balknäs, N. 2020. Härd vid Lillkyrka kyrka. Arkeologisk utredning. L2020:6218, Ekeberg 1:7, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:52. Read More

Rustmästaren

Smedernas odlingsjord i kvarteret Rustmästaren, Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:34Ladda ner Rönngren, J. & Vinoy, T. 2020. Smedernas odlingsjord i kvarteret Rustmästaren, Örebro. Arkeologisk utredning. Rustmästaren 13 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:34. Read More

Hökmossen

Hökmossen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:32Ladda ner Ramström, A. 2020. Hökmossen. Arkeologisk utredning etapp 1. Hökmossen 1:6 m.fl., Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:32. Read More

Sala

Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:31Ladda ner Rönngren, J. 2020. Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala. Arkeologisk utredning. L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:31.…

Olberga

Olberga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:27Ladda ner Ramström, A. 2020. Olberga. Arkeologisk utredning. Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:27. Read More

Kopparmora

Kopparmora 2:224, Värmdö

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:26Ladda ner Ramström, A. 2020. Kopparmora 2:224, Värmdö. Arkeologisk utredning etapp 1. Kopparmora 2:224, Värmdö socken och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:26. Read More

Toresunds kyrkby

Toresunds kyrkby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:24Ladda ner Ekman, T. 2020. Toresunds kyrkby. Arkeologisk utredning. L1983:9908, L1982:4733, Karkulla 2:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:24. Read More

Grödinge

Fiberkabel vid Grödinge bygdegård

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:20Ladda ner Ramström, A. 2020. Fiberkabel vid Grödinge bygdegård. Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:20. Read More